AI-generert bilde.

Brukerveiledning

LMP – Verifisere eLås oppsett etter oppgradering av PI

Følg denne veiledningen for å verifisere eLås oppsett etter oppgradering av eLås samt utrulling av ny PI app 5 mai.

Illustrasjon

 

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

 

Du må nå starte telefonen på nytt

 

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Dersom eLås ikke er registrert på telefonen, gå hit.

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

 

Illustrasjon

Kommentarer