Verdifull data

All data er nyttig for noen, men det er noe data som har mer verdi enn annet.

I hovedsak kan dette deles opp i kategorier:

  • Dine personlige opplysninger
  • Andre personers opplysninger
  • Organisasjonens opplysninger

Opplysningene det er snakk om kan være f.eks ditt personlige brukernavn og passord, som igjen kan gi uvedkommende tilgang til andre sensitive opplysninger, samtidig som de kan bruke din tilgang til å gjøre stor skade for organisasjonen.

Opplysninger om andre personer kan være f.eks enkel informasjon du har mottatt på e-post, eller andre opplysninger fra sakspapirer eller skjemaer som du har mottatt digitalt.

Det kan hende du som ansatt forvalter og har tilgang til informasjon i organisasjonen som anses som sensitive. Hvis du som bruker har tilgang til dette, vil også andre personer få tilgang til dette.

Det er viktig å huske følgende:

  • Sensitiv informasjon skal ikke sendes og bevares på e-post.
  • Dokumenter med sensitiv informasjon må ikke lagres utenfor «Sikker sone».
  • Din bruker-informasjon kan gjøre stor skade for organisasjonen hvis den kommer på avveie.

Kurs

Kommunal Informasjonssikkerhet har laget en serie med kurs som er tilgjengelig på KS Læring. Dette er korte kurs som er svært nyttig, og du ser de kursene som er relevante til dette temaet her:

Kurs i grunnleggende informasjonssikkerhet – Kurs på ca. 20 minutter

Kurs i trusler fra IT-kriminelle -Kurs på ca 10 minutter

Oppdaget feil eller mangler på denne nettsiden? Gi beskjed til Petter Berg på e-post: petter.berg@indigo-ikt.no