Prosjekt

Velferdsteknologi mot 2025

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal

Prosjektleder: Trond Nordseth

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål vedrørende prosjektet? Da er du velkommen til å ta kontakt med prosjektledelsen.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet Velferdsteknologi mot 2025 skal gjennomføre anskaffelsen og leveringen av to hovedelementer

  • Velferdsteknologisk kjerneplattform
  • Felles avtale(r) for anskaffelse av lokale løsninger/enkeltteknologier som for eksempel trygghetsalarmer, sykesignalanlegg og andre velferdsteknologiske løsninger

Prosjektet skal gi grunnlag for bedre og mer effektive tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren. Sektorforum Helse og omsorg i Indigo IKT-samarbeidet, bestående av sektorledere i de sju samarbeidskommunene, eier og styrer prosjektet. Prosjektgruppen består av representanter fra flere av samarbeidskommunene, samt medarbeidere fra Indigo IKT.

Mål og oppdrag

Prosjektet skal anskaffe en felles, helhetlig digital kjerneløsning («velferdsteknologisk plattform») for helsesektoren. Løsningen skal gi grunnlag for bedre og mer effektive tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det skal også etableres avtaler for kjøp av prioriterte lokale løsninger/enkeltteknologier som skal fungere sammen på kjerneløsningen. Lokale løsninger kan være: sykesignalanlegg, stasjonære og mobile trygghetsalarmer, andre former for velferdsteknologiske løsninger for aktiv og passiv varsling, samt økende bruk av digitalt tilsyn/digital nærhet og avstandsoppfølging (tilsyn og oppfølging uten lokal tilstedeværelse).

Tidslinje

11/2022

Lokale løsninger

Implementering

08/2022

Lokale løsninger

Anskaffelse av lokale løsninger

09/2021

Kjerneløsning

Implementering

08/2021

Kjerneløsning

Tildeling av kontrakt til Sensio, oppstart av arbeid med implementering

04/2021

Lokale løsninger

Utarbeidelse av kravspesifikasjoner

04/2021

Kjerneløsning

Evaluering og endelig valg av leverandør av Velferdsteknologisk kjerneløsning

02/2021

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon inkludert juridiske avklaringer

01/2021

Publisering av konkurransegrunnlag

12/2020

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon Utarbeidelse av samarbeidsavtaler i Indigo IKT-samarbeidet

05/2020

Utarbeidelse av prosjektdokumenter

Utarbeidelse av prosjektdokumenter og underlag til kravspesifikasjon

03/2020

Gjennomføring av markedsdialog

02/2020

Forberedelse til markedsdialog

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

01/2020

Vedtak i Indigo IKT

Styret for anskaffelse av Velferdsteknologisk kjerneløsning

03/2019

Utarbeidelse av utredningen

Utredning – Velferdsteknologiske løsninger mot 2020 for Indigo IKT-samarbeidet

03/2019

Oppstart av prosjektet