Oppskrift på fjerntilgang i sikker sone

Enkel guide bruk av fjerntilgang sikker sone

  1. Start «Fjerntilgang sikker sone» fra kommunemenyen
  • Innloggingsbildet ser slik ut:
Illustrasjon

Fyll inn brukernavn og passord som du benytter for tilgang ellers. BuyPass OTP må generes i appen «EVRY Buypass Code». Vær obs på at denne kun kan benyttes en gang, og at den er begrenset i varighet.

Etter innlogging vil du kommer til en side som kan se noe slik ut:

Illustrasjon

Ved førstegangs pålogging vil siden mest sannsynlig være tom. Du finner imidlertid alle applikasjoner du har tilgang til under «APPS» i topplinjen.

  • Gå inn i «APPS», trykk på «details» på de applikasjonene du vil ha i favorittlisten og velg «Add To Favorites» (disse dukker da opp på velkomstsiden ved neste gangs pålogging)
Illustrasjon
  • Applikasjonen startes ved å klikke på selve ikonet. Det kan dukke opp noen bekreftelsesbokser fra Citrix-klienten når du starter applikasjonen. Være obs på at det ikke skal kreves noen installering av ekstra komponenter, men du må kanskje bekrefte noen kjør- dialoger.
  • Husk å logge ut når du er ferdig. Gjøres ved å klikke på navnet ditt oppe til høyre og «Log Off».
Illustrasjon