AI-generert bilde.

Ofte stilte spørsmål – Koronavirus

 • Hvordan er kapasiteten til Indigo IKT ved behov for rask support?
  Generelt har vi staffa opp på support og vil prioritere dette høyt og respondere så fort vi kan.

 • Har dere kapasitet til å pushe apper som f.eks. Teams?
  Så langt er vi ajour. Når det gjelder pushing av Teams har Hedmark Ikt igangsatt dette slik at det skjer gjennom helga da det er lite datatrafikk.

 • Er det laget noen veileder for bruk /innstallasjons av Teams?
  Ja, dette er publisert på vår internettside: https://www.indigo-ikt.no/

 • Hvilke andre alternative løsninger kan Indigo IKT anbefale, da tenker vi på det som dekker behovene for kommunikasjon mellom lærer og elev?
  Dette vil Indigo IKT diskutere i felles møte med kommunene. I tilfelle problemer med Microsoft sin løsning må man se på alternativer.

 • Vil det kunne skape utfordringer med tanke på den totale kapasiteten i Teams ved at vi ønsker å dele info ut til skolene og lærerne før elevene får tilgang til Teams-appen?
  Nei, i utgangspunktet tror vi Microsoft har god kapasitet og ser ut til å skalere godt. Så det er pr i dag ingen ting som tyder på at de vil by på problemer. Men vi vet jo ikke konsekvensene av den voldsomme trafikkveksten de vil få neste uke, så helt sikre kan vi ikke være

 • Hvilken dialog har Indigo IKT inn mot Microsoft (og Skooler)?
  Lite inn mot Microsoft, men har support-dialog med Skooler.

 • Hvor raskt kan vi i kommunene få melding om at noen av programmene svikter?
  Vi følger med på alle de skybaserte oppvekst-programmene og vil varsle så fort vi ser driftsutfordringer. Dette legges ut som driftsmelding i selvbetjeningsportalen og på Indigo IKT’s egen internettside under Korona-sidene: https://www.indigo-ikt.no/

 • Hva forventer Indigo IKT av oss i oppvekst?
  Vi vil henstille til at dere i størst mulig grad fortsetter å benytte våre ordinære kanaler (selvbetjeningsportalen, brukerstøtte, etc) når dere har behov og/eller problemer. Dette gir Indigo IKT større mulighet for å agere raskt og med kvalitet, da vi kan følge våre ordinære prosesser. Unngå å gå rett på enkeltpersoner i Indigo IKT – dette kan i verste fall medføre at saker havner mellom to stoler, blir forsinket, osv. Send generelle henvendelser til hi-post@indigo-ikt.no  – den eposten blir lest av flere og da sikrer vi at ting fanges opp og følges opp.

 • Hva gjør vi med behov som melder seg?
  Ligg gjerne i forkant når dere ser behov som dere vil melde inn til oss. Får vi god informasjon i god tid (i den grad det er mulig i disse tider!) om deres kommende planer og behov kan vi planlegge oppgaver, prioriteringer og bemanning for å kunne betjene alle kommuner på best mulig måte.

 • Er det ønskelig at informasjon deles med Indigo IKT?
  Del gjerne informasjon som dere sprer ut med oss siden vi da vil kunne gjenbruke dette som felles informasjon for mange. Da slipper vi dobbeltarbeid og kan utnytte hverandres materiale

 • Kommer det til å bli noen utfordringer med utgåtte passord? Dette gjelder dersom elever logger på office-portalen via privat PC. Dette kan gjelde elever som ikke har logget seg inn på PC, men kun vært på læringsbrett. Ingen elev-passord må bli utdatert frem mot sommerferien.
  Nei, det skal ikke være det.