Nye kommunenummer fra 1.1. 2020

1.1.2020 får alle kommuner nye kommunenummer. Dette kommer som en følger av at fylkeskommuner slår seg sammen. Kommunenes to første sifre skal være identiske med fylkesnummerets to første sifre.

Illustrasjon

Dette innebærer at alle kommunene i Hedmark og Oppland vil bli berørt med bakgrunn i at begge disse fylkene slår seg sammen til Innlandet Fylkeskommune fra 1.1.2020

For eierkommunene til Indigo IKT vil de nye kommunenumrene bli:

Illustrasjon


Du kan lese mer om konsekvensene av sammenslåingen her