E-post fra Motimate

Oktober er Nasjonal Sikkerhetsmåned, og i den forbindelse har Indigo IKT-samarbeidet kjøpt et kurs fra NorSiS som går på IT-sikkerhet.

Kurset leveres av Motimate, og alle ansatte i Indigo IKT-samarbeidet skal ha mottatt en e-post fra Motimate med informasjon og et passord til dette kurset.

Vi ser at denne e-posten fra Motimate enkelt kan forveksles med spam/svindel, og at det er mange som varsler oss eller sletter e-posten.

Vi vil presisere at e-poster fra Motimate IKKE er spam eller svindel!

Det jobbes nå med å finne en løsning for å distribuere videre påminnelser om kursete på en mer fornuftig måte, som forhåpentligvis ikke vil bli oppfattet som spam/svindel.

Vi kommer til å publisere en ny artikkel vedrørende videre påminnelser om kurset så fort vi har en løsning på plass!

[sp_easyaccordion id=»4216″]