Duplisering av avtaler i kalenderen

På grunn av en feil mellom Trio (telefonsystem) og Outlook, så vil flere nå oppleve at avtaler i Outlook dupliserer seg. Noen opplever også at det kommer ### eller ANN foran tittelen i avtaler.

Vi har derfor stoppet synkroniseringen mellom Trio og Outlook. Dette skal forhindre duplisering av avtaler i Outlook, og at det ikke kommer ### og ANN i tittelen i avtalene. Du vil ikke merke at denne synkroniseringen er stoppet.

Har du fått dupliserte avtaler i kalenderen din eller ### og ANN foran tittelen til avtalen, må du slette disse selv.

Leverandør jobber med å finne en løsning, men vi kan dessverre ikke si noe om rettetid.

Her ser du et eksempel på hvordan disse duplikatene ser ut i kalenderen:

Illustrasjon
Bildet over viser hvordan flere dupliseringer av en avtale har blitt opprettet i Outlook. Opplever du å ha fått slike dupliseringer i din kalender, må du slette disse selv.