Bruk av VR innen pleie og omsorg

Illustrasjon
Det kan være en bratt læringskurve for noen som ikke har brukt VR-briller tidligere, men øvelse gjør mester! De ansatte vil på sikt kunne gi beboerne en unik opplevelse i en virtuell verden.

Mange instanser innen pleie og omsorg tar aktivt i bruk VR-teknologi (Virtual Reality = Virtuell virkelighet) som en del av tilbudet til beboerne/pasientene. VR-teknologi kan gi muligheter for opplevelser og behandling som ikke kan tilbys på annet vis. Indigo IKT jobber med å få på plass et VR-testrom og et teknisk VT-miljø, slik at vi kan bistå kommunen som ønsker å ta i bruk VR-teknologi.

Sør-Odal kommune er allerede i gang med intern opplæring i bruk av VR-briller, og vil på sikt kunne tilby dette som behandling for beboere med demens. Vi i Indigo IKT bistår kommunen med veiledning av personale og teknisk administrasjon av enhetene. Forhåpentligvis blir VR-teknologi et nytt tilbud for beboerne på Glommatunet Omsorgssenter i nær fremtid.

Hvis du lurer på hva VR er, kan du lese en kort artikkel om det på Store Norske Leksikon: https://snl.no/virtuell_virkelighet

Vi kommer til å publisere mer informasjon om VR her på vår egen nettside, men hvis det er noe du lurer på i mellomtiden, eller du har lyst til å teste VR, kan du kontakt Petter Berg på e-post: petter.berg@indigo-ikt.no