Dig. lunsj 16.12.2021 – Tilgangsportalen

Når: 16. desember kl 11.00

Tema: Tilgangsportalen

Foredragsholdere:

Illustrasjon

Gudmund Nordstrøm

IKT rådgiver – Indigo IKT

Tema: Tilgangsportalen

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Indigo IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Indigo IKT.

Illustrasjon