Stein Olav Jørgensen

Stein Olav jobber primært innen oppvekstsektoren, Der deltar/ledere han de fora som er i denne sektoren. Han har også ansvaret for å følge opp IKS/KF ene som er i vår kundeportefølje.